Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – July 18, 2014

Dmitry Tymchuk, Coordinator, Information Resistance
07.18.2014
Translated and edited by Voices of Ukraine

Brothers and sisters!

information_resistance_logo_engHere’s the Summary for July 18, 2014 (for previous summary, please see Summary for July 17).

The bad news:

1. The Kremlin and its obedient dogs in Donbas are not going to accept responsibility for the downed Malaysian airliner. [They] wiggle like a pervert at a sexologist’s appointment.

Russian Foreign Minister Lavrov even [had the guts] to call statements that the “Boeing-777” passenger aircraft fell as a result of a terrorist act, “an attempt to exert pressure on the investigation.”

How come you, Sergey Viktorovich [Lavrov], since you are so honest and principled, instantaneously shield terrorists who themselves trumpeted yesterday to the world that they had shot down this plane, and had the video to show for it? And Russian media enthusiastically broadcast these cries of joy to appreciative Russian listeners.

The fact of the matter is that Moscow will continue to dodge [its involvement] until the very end–it is currently (at the height of its cynicism) still trying to accuse Ukraine of its own cannibalistic acts. No wonder that today the insurgents jumped out of their skins to try to prevent rescuers from gathering material evidence from the crime scene.

Deceitful to the bone, the speech by the Russian Permament Representative to the UN [Vitaly] Churkin became the height of cynicism. The notorious Ribbentrop is but a kid at a school performance with poems about March 8 [International Women’s Day] compared to Russian lobbyist-diplomats.

2. Speaking of Ribbentrop. Frau Merkel today revealed her dual nature (although she never specifically hid this fact). The shocked world continued to mourn the victims, while the German Chancellor immediately rushed to start her Kremlin gramophone playing the old song, “There’s no reason for sanctions against Russia.” But at the same time, she also performed condemning gestures towards the Kremlin to this melody, urging France to stop supplying “Mistrals” to Russia.

To friends and foes. It seems that Berlin cannot choose between mouth-watering bonuses from Gazprom and democratic values. Well, at least cleave yourself in half.

Fortunately, Europe has not yet found other equally clever hypocrites ready to pair up with Merkel to shield the terrorist named “Russia,” while at the same time allegedly condemning him.

3. Today, the RNBO [National Security and Defense Council] presented compelling evidence of the fact that the Ukrainian Su-25 fighter plane was shot down by a Russian MiG-29 from the 19th Fighter Aviation Regiment, on July 16.

Yesterday, the Russian Defense Ministry was yelling that Ukraine has no evidence of Russian aggression. Today’s blatant facts earned no comment from these deceitful loudmouths. It looks like Dima Kiselev [prominent propaganda figure on Russia 1 TV channel] can’t find the right kind of magic mushrooms to get inspired for a response.

4. Terrorists turned their attempts to stifle their crime with the Boeing catastrophe into even more heinous crimes. 

Today in Luhansk, gunmen shot civilians directly in the streets, and would not let anyone collect the dead bodies–waiting for Russian journalists to show up [and] present the victims as casualties of the ATO forces. We have observed the same inconceivable picture in Torez [Donetsk Oblast], where the plane had been downed earlier. They think that doing this will help them distract the world from the airline tragedy.

It is hard to find any words for this. These are not people. These are beasts.

The good news:

1. While intense and bloody clashes continue in Donbas, the degree of conflict has somewhat decreased in Donetsk Oblast today. This was announced by the Donetsk Oblast State Administration, and confirmed by our observations. 

We predict that Russia will start withdrawing its militaries (“little green men”) from the territory of Ukraine–there are reasons to expect this. I think that one day our intelligence will speak about how close we were to the mass deployment of Russian troops into Ukraine, yesterday, July 17.

Today, the threat is not entirely gone, but it clearly receded. If the international community fails to put pressure on Russia, the threat will return.

2. After an unforgivably long and unexplained pause, our [military] units that found themselves without support (primarily in the border areas), have finally been sent some help today.

We cannot disclose the details. We can only say that the current regrouping of our troops is carried out under very difficult circumstances. But we hope that we will see the positive results very soon.

3. I liked the way that the city of Omsk [Siberia] Russian Internet media talked about a Russian conscript (“little green man”) who was taken prisoner yesterday in Ukraine. That is, the kid was taking a walk somewhere “between the villages of Marynivka in Donetsk Oblast (Ukraine) and Kuybyshevo in Rostov Oblast (Russia)” where he disappeared (these freaks are not even aware of the existence of a state border between Ukraine and the Russian Federation). The relatives of the little boy are crying that, supposedly, Ukrainian security forces kidnapped him and took him to Ukraine. I wonder who needs this snot-nosed greenhorn.

Screen Shot 2014-07-18 at 1.47.59 PM

With this story, the Russian media only served to confirm that [it was] Russia [who] sent its troops over to Donbas. By the way, this page is no longer available at the website of this publication–the Russian FSB [Federal Security Service] is vigilant as ever. But, unfortunately for Putin’s faithful disciples, the truth will out.

Source: Dmitry Tymchuk FB 

This entry was posted in Dmitry Tymchuk, English, News, News summary, South&Eastern Ukraine and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – July 18, 2014

 1. zenobiusz says:

  Reblogged this on Zenobiusz and commented:
  Dmitry Tymchuk Wojskowego Blog: Podsumowanie – 18 lipca 2014
  Tymchuk Odporność informacyjne
  19.07.2014 • CODZIENNE AKTUALIZACJE , AKTUALNOŚCI

  Bracia i siostry!
  Oto Podsumowanie na 18 lipca 2014 (w poprzednim podsumowaniu, zobacz Podsumowanie na 17 lipca ).

  Zła wiadomość:

  1. Kreml i jego posłuszne psy w Donbas nie zamierza przyjąć odpowiedzialność za zestrzelonego samolotu Malezji. [Oni] poruszać się jak zboczeniec na wizytę u seksuologa jest.

  Rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow nawet [miał odwagę], aby oświadczenia, że ​​”Boeing-777″ samolot pasażerski spadł w wyniku ataku terrorystycznego, “próbę wywierania nacisku na badania.”

  Jak to się stało, Sergey Viktorovich [Ławrow], ponieważ są tak uczciwi i pryncypialne, natychmiast chronić terrorystów, którzy sami trąbił wczoraj światu, że zestrzelili ten samolot, i miał film, aby pokazać na nim? I rosyjskie media entuzjastycznie nadawać te okrzyki radości wdzięcznych słuchaczy rosyjskich.

  Faktem jest, że Moskwa będzie kontynuować swoje zaangażowanie Dodge [], aż do samego końca, to jest obecnie (na wysokości jego cynizm), nadal próbuje oskarżyć Ukrainę o własnych aktów kanibali. Nic dziwnego, że dziś powstańcy wyskoczył z ich skóry, aby spróbować zapobiec ratowników od zbierania materiału dowodowego z miejsca zbrodni.

  Oszukańcze do kości, przemówienie przedstawiciela rosyjskiej Stałą do ONZ [Witalij] Czurkin stała wysokość cynizm. Notorycznie Ribbentrop jest ale dzieciak w pracy szkoły z wierszy o 08 marca [Międzynarodowy Dzień Kobiet] w porównaniu do rosyjskich lobbystów-dyplomatów.

  2. Mówiąc o Ribbentropa. Frau Merkel dziś ujawnił swoją podwójną naturę (choć nie specjalnie ukryć ten fakt). Szoku świat nadal opłakiwać ofiary, podczas gdy kanclerz Niemiec natychmiast rzucili się do początku jej gramofon Kremla gra starą piosenkę “Nie ma powodu, dla sankcji wobec Rosji.” Ale powszechne zjawisko-w tym samym czasie, występowała także potępiając gesty wobec Kremla do tej melodii, wzywając Francję do zaprzestania dostarczania “Mistral” do Rosji.

  Do przyjaciół i wrogów. Wydaje się, że Berlin nie może wybrać między przepysznych premie od Gazpromu i wartości demokratycznych. Cóż, przynajmniej podzielić się na pół.

  Na szczęście, Europa nie znalazła jeszcze inne, równie pomysłowe obłudnicy gotowy do pary z Merkel i chronić terrorystów o nazwie “Rosja”, w tym samym czasie rzekomo potępiając go.

  3. Dziś RNBO [Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony] przedstawił przekonujące dowody na to, że ukraińskie Su-25 samolot został zestrzelony przez rosyjskie MiG-29 z 19. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w dniu 16 lipca.

  Wczoraj, Rosyjski MON wrzeszczał, że Ukraina nie ma dowodów rosyjskiej agresji . Dzisiejsze rażące fakty [do przeciwnie] zdobył żadnego komentarza z tych kłamliwych loudmouths. Wygląda na to, Dima Kiselev [wybitny propaganda Rosja 1 postać na kanale TV] nie można znaleźć odpowiedniego rodzaju grzybki i poszukać inspiracji na odpowiedź.

  4. Terroryści odwrócili próby zduszenia ich przestępstwa z katastrofy Boeinga do jeszcze bardziej haniebne zbrodnie.

  Dziś w Ługańsk, napastnicy cywilów strzela bezpośrednio na ulicach, i nie pozwól nikomu zbierać trupy – czeka na rosyjskich dziennikarzy, aby pokazać się [i] przedstawić ofiary jako ofiary sił ATO. Zaobserwowaliśmy taką samą niepojętą obraz w Torez Obwód] [Donieck, gdzie samolot został zestrzelony wcześniej. Uważają, że w ten sposób pomoże im odwrócić uwagę świata od tragedii lotniczej.

  Trudno jest znaleźć jakiekolwiek słowa za to. To nie są ludzie. Są to zwierzęta.

  czytaj więcej

  Dmitrij Tymchuk, koordynator Informacje Odporność

  Przetłumaczone i edytowane przez Voices Ukrainy

 2. Pingback: Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – July 18, 2014 | EUROMAIDAN PRESS | News and Opinion from Across Ukraine

 3. Pingback: Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – July 21, 2014 | Voices of Ukraine

 4. Pingback: Dmitry Tymchuk’s Military Blog: Summary – July 21, 2014 | EUROMAIDAN PRESS | News and Opinion from Across Ukraine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.