Jesteśmy przeciwnikami interwencji w sprawy wewnętrzne Ukrainy

Euromaidan PR

Nie ulegać szaleństwu

My, niżej podpisani obywatele Rosji, oświadczamy, że kategorycznie nie zgadzamy się z polityką, którą nieuzasadniono prowadzi  rząd naszego kraju wobec Krymu. Ta polityka polega na przyznaniu trybuny obalonemu prezydentowi Janukowyczowi, potęgowaniu słuchów o nieistniejących „bandach” i prześladowaniach, niby zagrażających ludności rosyjskiej Krymu, wreszcie na przerzucie na terytorium Ukrainy jakiegokolwiek, nawet nielicznego kontyngentu wojennego, w żaden sposób nie odpowiada postawionemu celowi, czyli podtrzymaniu pokoju na Ukrainie. Wszystko to odwrotnie doprowadza do zaostrzenia bez tego trudnej sytuacji politycznej.

View original post 170 more words

This entry was posted in Reblogged. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.